Začít spolu

PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Program Začít spolu je pedagogický přístup, ve kterém se děti učí samostatně a kriticky myslet, pracovat s chybou, která je přirozenou součást učení a života. Důležité je pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou svobodně vyjádřit své úspěchy nebo starosti, myšlenky, nápady, zkušenosti a zážitky z cesty za poznáním. Obsah probraného učiva odpovídá běžným třídám. Jiná je cesta, jak k daným cílům dojdeme. Je kladen důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, prosazovat své myšlenky, ale také umět naslouchat druhému a respektovat jeho názor.

Co program Začít spolu nabízí a podporuje?

 

Centra aktivit

Proces učení probíhá v centrech aktivit, která poskytují prostor pro individuální i skupinovou práci. Každé centrum je určeno jinému předmětu (např. Matematika, Objevy, Ateliéry, Český jazyk psaní, Český jazyk čtení atd.). Ve stejný čas skupinky pracují v jiném centru, tudíž na jiném zadání. V zadání jsou připraveny činnosti, které rozvíjejí dovednosti, kompetence a podporují mezi žáky komunikaci a vzájemné učení.

 

Podpora jedinečnosti

Děti jsou vnímány jako individuální osobnosti. Jsou aktivními účastníky procesu vzdělávání. Pedagog působí jako průvodce, který podporuje rozvoj charakterových vlastností osobnosti, které budou moci děti uplatnit v životě – odpovědnost, rozhodnost, cílevědomost.

 

Sebehodnocení

Žáci se učí hodnotit svou práci, říct si ocenění, ale i doporučení pro příště. Žáci společně s pedagogem používají různé metody sebereflexe a sebehodnocení, které podporují efektivní učení. Děti se učí stanovovat si individuální výukové cíle.

Chyba je součástí učení

Chybu využíváme jako nástroj k dalšímu rozvoji.

 

Zapojení rodiny

Spolupráce s rodinou je velmi důležitá. Rodiče se aktivně zapojují, pomáhají dětem se samostatnými projekty, snaží se být součástí vzdělávacího procesu. Podle individuálních možností se rodiče zapojují i do výuky, vymyšlením projektů, které zpestří výuku dětem. Společně s dítětem konzultují a hodnotí pokroky v portfoliu žákovských prací.

 

Radost z učení

Základem radosti z učení je pozitivní atmosféra, ve které se děti cítí v bezpečí. Děti rozvíjí komplexní sociální dovednosti, učí se naslouchání a vyjadřování skrze každodenní činnosti v ranním kruhu. Ve třídě je přátelská, bezpečná a otevřená atmosféra, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou.

 

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

 

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí. Pracuje se s přirozenou touhou po vědění a vnitřní motivací, což je základním předpokladem k učení (se).

  

Odkaz na stránky:

https://www.zacitspolu.eu/

 

Odkazy na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=hpFoNhNbb9MZAUJAL VÁS PROGRAM? CHCETE, ABY SE VAŠE DÍTĚ VZDĚLÁVALO V NAŠÍ ŠKOLE S RESPEKTEM K JEHO JEDINEČNOSTI?

Napište nám a domluvíme si osobní schůzku, u nás jsou rodiče a žáci vítáni!

e mail: petr.kopriva@zsjablonnevp.cz

 

Tvoření 3. A v centrech aktivit

14. 4. 2024 Mgr. Miluše Rejmanová
IMG_20240319_091529 (1).jpg
V březnu žáci pracovali v centrech aktivit s tématem Jaro. Vyhledávali informace o živočiších a je…

Kamera, klapka, akce!

16. 3. 2024 Mgr. Sabina Rybářová
d.jpg
Prvňáčkové se stali malými filmovými tvůrci!Televize Junior navštívila naši školu a nabídla našim p…

Začít spolu u prvňáčků

26. 11. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
1.jpg
I naši nejmladší žáci školy se úspěšně zapojili do programu Začít spolu.První centra aktivit byly p…

Centra aktivit 3.A a 3.B - Život na farmě

20. 11. 2023 Mgr. Miluše Rejmanová
IMG_20231002_115829.jpg
Naše další Centra aktivit v rámci programu Začít spolu byla na téma Život na farmě. Žáčci se z text…

Začínáme s eduScrumem

20. 10. 2023 Mgr. Miluše Rejmanová
eduScrum.jpg
Při vzdělávání našich dětí se snažíme přinášet stále něco nového. Na prvním stupni se žáci vzděláva…

Badatelská výuka v prvních třídách

17. 9. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
2.jpg
Začátek školního roku přinesl do naší školy nové možnosti pro naše nejmladší žáky. Prvňáčci se stal…

Začít spolu na celém prvním stupni

7. 9. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
fotka.jpg
V dnešním rychle se vyvíjejícím světě je vzdělávání klíčovým prvkem pro budoucnost dětí. A právě pr…

Začít spolu u třeťáků

3. 6. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
19.jpg
V květnu děti pracovaly v centrech aktivit na tématu Lidské tělo. V centru ateliér jsme si vytvořil…

Informace o programu Začít spolu

13. 2. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
pppppppppppp.jpg
Slyšeli jste o programu Začít spolu?Jsme jednou ze tří základních škol v Libereckém kraji, která te…

Začít spolu u druháčků

28. 1. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
1.jpg
I druháčci si zkusili poprvé učení v programu Začít spolu. Rozdělili se do skupin a každá skupina p…

Začít spolu u třeťáků

23. 1. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
326366936_735786257961006_3795897929159700526_n.jpg
V prosinci ovládlo centra programu Začít spolu téma Vánoce. Žáci zjišťovali, jak slaví lidé Vánoce …

Začít spolu u prvňáčků

22. 1. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
e.jpg
I naši nejmladší žáci školy se úspěšně zapojili do programu Začít spolu. Jejich prvním tématem byla…

3.A a 3.B pokračují v rámci programu Začít spolu v práci v Centrech aktivit

7. 11. 2022 Mgr. Sabina Rybářová
6c.jpg
Počínaje měsícem říjnem pokračují třetí třídy v programu Začít spolu. Ránozačíná ranním kruhem, kde…

Třeťáci představují program Začít spolu

19. 9. 2022 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
stažený soubor.png
Jak jsme již informovali, žáci třetích tříd se na naší škole učí podle programu Začít spolu. O tom,…