Hudební obor

Rozvíjíme talent a podporujeme lásku k hudbě. Vyučujeme sólový a sborový zpěv, hru na klavír, flétnu, fagot, kytaru a baskytaru. Rozvrhy si domlouvají učitelé individuálně. Dětský pěvecký sbor Noktuelky se koná každé úterý od 16.00 do 17.35.

Do “hudebky” se můžete přihlásit v informačním systému iZUŠ. Žák je do ZUŠ přijat po vyplnění přihlášky a absolvování přijímacích zkoušek, které se konají v červnu. Informace o přijímacích zkouškách jsou zveřejňovány na webu 14 dní před jejich uskutečněním.