Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru probíhá výuka individuálně i skupinovou formu. Skupiny jsou věkově smíšené (jsou tvořeny žáky různých ročníků) a svou velikostí zaručují možnost individuálního přístupu pedagoga. Vzdělávací obsahy odpovídají věku žáků a jejich schopnostem. Celou výukou volně prostupují informace z dějin výtvarné kultury. Vyučuje se dvakrát týdně. Výtvarná tvorba se zaměřuje především na kresbu a malbu. Vyučujeme často formou projektové výuky (výtvarné řady a projekty), v níž se zvolené téma systematicky rozvíjí, zkoumá a nahlíží z různých pohledů. V předmětu plošná tvorba se žák učí zvládnout základy výtvarných technik plošného vyjadřování – kresby, malby a volné grafiky a tvůrčím způsobem s nimi zacházet. Seznamuje se také s novými formami výtvarného vyjadřování jako jsou happening, performance, body art, land art. Prostorová tvorba se zaměřuje na modelování, plastiku a keramiku, vytváření objektů z netradičních materiálů a instalací.

Výtvarná výchova se vyučuje dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. Přihlásit se můžete u paní učitelky Markéty Vojtíškové Váchalové na tel.: 603 449 306