Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru probíhá výuka individuálně i skupinovou formu. Skupiny jsou věkově smíšené (jsou tvořeny žáky různých ročníků) a svou velikostí zaručují možnost individuálního přístupu pedagoga. Vzdělávací obsahy odpovídají věku žáků a jejich schopnostem. Celou výukou volně prostupují informace z dějin výtvarné kultury. Výtvarná tvorba se zaměřuje především na kresbu a malbu. Vyučujeme často formou projektové výuky (výtvarné řady a projekty), v níž se zvolené téma systematicky rozvíjí, zkoumá a nahlíží z různých pohledů. V předmětu plošná tvorba se žák učí zvládnout základy výtvarných technik plošného vyjadřování – kresby, malby a volné grafiky a tvůrčím způsobem s nimi zacházet. Seznamuje se také s novými formami výtvarného vyjadřování jako jsou happening, performance, body art, land art. Prostorová tvorba se zaměřuje na modelování, plastiku a keramiku, vytváření objektů z netradičních materiálů a instalací.

Přihlásit se můžete na iZUŠ, nebo u paní učitelky Šárky Krousové na tel.: 773 269 111.