Začít spolu u prvňáčků

26. 11. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
1.jpg

I naši nejmladší žáci školy se úspěšně zapojili do programu Začít spolu.

První centra aktivit byly plné radosti a objevů. Jejich prvním tématem byla „škola“. V centru matematika propojovali čísla s odpovídajícím počtem obrázků, což nejen posilovalo jejich početní dovednosti, ale také rozvíjelo koordinaci a spolupráci.

V centru čtení se naši malí nadšenci zaměřili na rozlišování písmen, což byl klíčový moment v jejich cestě ke čtení. Následovala radostná aktivita v centru psaní, kde se věnovali vytváření svých jmen, zkoumali písmena a začínali budovat svůj vlastní písařský styl.

V centru pokusů a objevů se dozvěděli, co patří a co nepatří do jejich školní aktovky, což nejen rozvíjelo praktické dovednosti, ale také podporovalo odpovědnost za vlastní věci. V ateliéru se následně ponořili do světa umění, kde malovali sebe s výraznými kritérii, prohlubujíce tak svou kreativitu.

Aktivity vedou žáky k přemýšlení a zároveň k praktické činnosti. Učí se pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat a také je prezentovat ostatním. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se ve stejný čas odehrávají různé činnosti. Učitel i asistent pedagoga v této chvíli přechází do role pozorovatele a pomocníka.

Na závěr žáci v hodnotícím kruhu odprezentovali svoji práci, předali doporučení ostatním skupinám, vzájemně si vyměnili zkušenosti, pochválili druhé za pomoc apod.

Těšíme se na další zábavná centra aktivit.


Zajímá Vás více?

https://zsjablonnevp.cz/zs/zacit-spolu


Mgr. Sabina Rybářová

qqq.jpg qq.jpg q.jpg ee.jpg n.jpg 89.jpg s.jpg b.jpg a.jpg 8.jpg 6.jpg 7.jpg 3.jpg 4.jpg 2.jpg 1.jpg