Učení venku

UČENÍ VENKU


Učení venku má mnoho přínosů. Podporuje fyzickou aktivitu a zdravý životní styl u žáků, umožňuje praktické a živé zážitky, což zlepšuje chápání teoretických poznatků a jejich praktické využití v reálném prostředí. Děti mohou lépe porozumět přírodě, rozvíjet smysly a zlepšovat svou schopnost pozorování. Kromě toho učení venku podněcuje týmovou spolupráci a sociální dovednosti, protože žáci společně řeší úkoly a komunikují ve skupinách. Přírodní prostředí také podporuje kreativitu a rozvoj fantazie. Studie ukazují, že učení venku může vést k vyšší motivaci a lepšímu zapamatování informací. Celkově vzato, učení venku na základní škole není jen o přenosu znalostí, ale také o celkovém rozvoji žáků – fyzicky, sociálně a kognitivně.

Kamera, klapka, akce!

16. 3. 2024 Mgr. Sabina Rybářová
d.jpg
Prvňáčkové se stali malými filmovými tvůrci!Televize Junior navštívila naši školu a nabídla našim p…

Badatelská výuka 4.A

19. 1. 2024 Mgr. Ivana Kotková Šubrtová
IMG-20240119-WA0001.jpg
Ve čtvrtek 18.1. si 4.A vyzkoušela badatelskou výuku. Ve dvou vyučovacích hodinách si dětivyzkoušel…

Učíme se venku - prvňáčkové

16. 1. 2024 Mgr. Sabina Rybářová
gewg.jpg
Učení venku je pro prvňáčky způsob, jak podnítit jejich zvídavost a rozvíjet dovednosti. Během těch…

Učíme se venku

23. 10. 2023 Mgr. Katarína Hůzlová
ucime se venku.png
UČÍME se VENKUŠkola a učitelé mají velkou příležitost, jak ovlivnit životy dětí, jejich zdraví, roz…