Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí poskytuje vzdělávání ve třech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 80 žáků a je plně využita.

Klademe důraz na prezentaci školy na veřejnosti. Vytváříme ve škole atmosféru důvěry a vzájemného respektu mezi učiteli a žáky. Působíme na estetické cítění žáků, formujeme jejich postoje k umění. Respektujeme osobnost žáka, rozvíjíme jeho schopnosti, zdravé sebevědomí a tvořivost. Prohlubujeme součinnost rodiny a školy. Vychováváme kulturní generaci, která se bude aktivně podílet na kulturním dění ve svém okolí.