Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Program na období 2021–2027 klade důraz na sociální začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu. Erasmus+ nabízí příležitosti k mobilitě v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládeže a sportu. Projekt bude probíhat od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2024.

Šablony Jablonné IV byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Bude podpořeno inovativní vzdělávání žáků a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v základní škole, základní umělecké škole a školní družině. Bude zřízena pozice školního psychologa v základní škole.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005178

Projekt proběhne v období od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2025

Projekt Šablony zaštiťuje Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

O2 Chytrá škola

Logo projektu Nadace O2 – O2 Chytrá škola

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Logo školního projektu Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, podporovaný EU