Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Projekty

ZŠ a ZUŠ Jablonné – Šablony 2

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), realizuje ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí projekt „ZŠ a ZUŠ Jablonné – Šablony 2“.

Cílem projektu jsou následující aktivity:

Projekt proběhne v období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt Šablony zaštiťuje Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Logo školního projektu Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol podporovaný EU