Školní družina

Školní družina je součástí základní školy. Nachází se ve druhém poschodí. Pro svou činnost využívá čtyři oddělení.

Kapacita jednoho oddělení je třicet dětí. Stravování probíhá ve školní jídelně. Školní družina je významným zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Je nedílnou součástí výchovně-vzdělávací soustavy.

Školní vzdělávací program školní družiny (PDF; 546,03 kB) 17.03.2023 09:12
Vnitřní řád ŠD (PDF; 651,28 kB) 17.03.2023 09:29
Přílohy ŠD (PDF; 515,24 kB) 01.09.2023 09:45