Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Historie

Budova školy byla poprvé otevřena 1. 10. 1973. Od 1. 1. 1993 má škola právní subjektivitu. Od 1. 1. 2012 – ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Od 1. ledna 1993 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou IČO 46750321. Zřizovatelem je město Jablonné v Podještědí, na jehož území se škola rozkládá.

Stávající budova školy byla otevřena 1. října 1973. Je koncipována pro osmnáct tříd (1. a 2. stupeň) s odbornými učebnami na fyziku a chemii, hudební a výtvarnou výchovu, cvičnou kuchyňkou, dvěma dílnami a dvěma tělocvičnami. Dále jsou v budově tři třídy školní družiny, žákovská knihovna a školní kuchyň s jídelnou, dvě počítačové učebny a další.

Vzhledem k potřebám modernizace vybavení školy byly zřízeny dvě počítačové učebny – pro první stupeň v prostorách žákovské knihovny a pro druhý stupeň v bývalé učebně na hudební a výtvarnou výchovu.

Na prvním stupni jsou dva kabinety a na druhém stupni jsou odborné kabinety pro přírodopis, výtvarnou výchovu, matematiku, český jazyk, dějepis, zeměpis, chemii a fyziku.

Technický stav budovy se postupně modernizuje a vylepšuje ve spolupráci s městem.