Historie

Historie školství v Jablonném v Podještědí

Se vznikem Československé republiky v roce 1918 souvisí vývoj v příhraničních oblastech. Češi v tehdejším Německém Jablonném tvořili menšinu. V roce 1921 založili spolek „Česká beseda“ a odtud vzešel návrh na založení české školy v Německém Jablonném. Realizace se podařila 11. října 1921, kdy byla zahájena výuka se 40 žáky české, ukrajinské a německé národnosti v objektu městského úřadu.

V roce 1930 byla postavena a slavnostně otevřena budova první české školy v Komenského ulici.

Po druhé světové válce se počty žáků v Jablonném v Podještědí zvyšovaly, takže se muselo učit v mnoha jiných budovách po celém městě – v ulici Komenského, v pivovaru a vedlejší hlavní budově školy, na radnici a dokonce i v prostorách kláštera.

V roce 1970 byly zahájeny terénní úpravy pro výstavbu nové školy a 1. 10. 1973 zde byla zahájena výuka.

Od 1. 1. 1993 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 1. 1. 2012 se součástí školy stala Základní umělecká škola.