Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Historie

Škola byla otevřena 1. října  1973. Je koncipována pro osmnáct tříd. Součástí školy je pět odborných učeben, čtyři oddělení školní družiny, žákovská knihovna, kabinety, školní kuchyň s jídelnou, dvě tělocvičny, školní hřiště s umělým povrchem – pro atletiku i sportovní hry.

Od 1. ledna 1993 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je město Jablonné v Podještědí.

Od 1. ledna 2012 je součástí školy Základní umělecká škola.

Vzhledem k potřebám modernizace vybavení školy byly zřízeny dvě počítačové učebny – pro první stupeň v prostorách žákovské knihovny a pro druhý stupeň v bývalé učebně na hudební a výtvarnou výchovu.

Na prvním stupni jsou dva kabinety a na druhém stupni jsou odborné kabinety pro přírodopis, výtvarnou výchovu, matematiku, český jazyk, dějepis, zeměpis, chemii a fyziku.

Technický stav budovy se postupně modernizuje a vylepšuje ve spolupráci s městem.