3.A a 3.B pokračují v rámci programu Začít spolu v práci v Centrech aktivit

7. 11. 2022 Mgr. Sabina Rybářová
6c.jpg

Počínaje měsícem říjnem pokračují třetí třídy v programu Začít spolu. Ráno

začíná ranním kruhem, kde si vzájemně popřejeme něco pěkného do

nadcházejícího dne. Kdo chce, sdělí nám, co zažil zajímavého v předešlém dni

nebo na co se těší během dnešního dne a přečteme si ranní zprávu, která nás

uvede do dalších činností dne. Žáci se zde učí vzájemně si naslouchat,

podporovat se, seznamovat se s vlastnostmi a pocity ostatních, reagovat na

ně.

Téma Center aktivit se mění každých 14 dní. Naši třeťáci zatím zpracovávali

téma Podzim, Nezastavitelný čas, Houby a Halloween + Dušičky. Dané téma

přitom prolíná všemi centry: čtením, psaním, matematikou, vědou a objevy a

ateliérem. Žáci se učí vzájemně si pomáhat, respektovat se, učí se jeden od

druhého. Postupně také plní různé role: stávají se mluvčím skupiny,

časoměřičem, tišitelem nebo spojkou. Nakonec také práci skupiny zhodnotí

v hodnotícím kruhu.

Toto vše vede naše žáky k rozvoji klíčových kompetencí. Učí se vzájemně se

respektovat, poslouchat, jeden pomáhá druhému a tím si dané učivo upevňuje i

sám. Jak již řekl Seneca:

„Tím, že učíme jiné, učíme sebe.“ — Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

12c.jpg 13c.jpg 1.jpeg 1c.jpg 2c.jpg 3c.jpg 4c.jpg 5c.jpg 6c.jpg 7c.jpg 8c.jpg 9c.jpg 10c.jpg 11c.jpg