Volitelné předměty

Pevnou součástí učebního plánu na 2.stupni jsou v rámci ŠVP naší školy povinně volitelné předměty, které umožňují žákům rozvíjet jejich zájmy a schopnosti. V každém ročníku (6., 8. a 9. ročník) navštěvují žáci jen jeden volitelný předmět. Zařazení těchto předmětů do aktuální vzdělávací nabídky daného školního roku se řídí jednak zájmem žáků, jednak personálními a organizačními podmínkami školy.


Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2024/2025:

6. ročník:

sportovní hry

kreativní dílna

programování a robotika


8. ročník:

sportovní hry

záchranářství

španělský jazyk

anglická literatura


9. ročník:

přírodovědný seminář

sportovní hry

kreativní dílna

psaní všemi deseti