Často kladené dotazy

Jak se stát žákem naší školy?

O přestupu žáka na jinou školu rozhoduje ta škola, do které žák hodlá přestoupit. Škola, ze které žák hodlá přestoupit, přestup nepovoluje, nevyslovuje s přestupem souhlas ani nijak jinak nezasahuje do průběhu správního řízení.

Při zahájení správního řízení na žádost je důležité tzv. podání, tj. žádost. V praxi základní školy je podáním (žádostí) např. přihláška k základnímu vzdělávání (přihláška k zápisu k povinné školní docházce) nebo žádost o přestup do jiné základní školy.

Podání (žádost o přestup) se posuzuje podle obsahu (nikoli podle označení). Můžete využít náš formulář nebo použít jinou formu žádosti o přestup.

https://zsjablonnevp.cz/info/zadosti


Co je to chromebook a jak je ve škole využíváte?

Chromebooky jsou nový typ počítače určený pro rychlou a snadnou práci. Jsou založeny na operačním systému ChromeOS, který obsahuje cloudové úložiště, služby Google a několik vrstev zabezpečení. Více informací naleznete zde: https://support.google.com/chromebook/answer/3265094?hl=cs. V naší škole jsme chromebooky dali do osobního užívání zatím všem žákům 4., 5. a 6. tříd. Mají v nich naistalovány elektronické učebnice, papírové domů nosit nemusí. Umožňují našim žákům přístup k žákovským Google účtům a internetu. Dále chromebooky využíváme zejména na 2. stupni pro vytváření operativních mobilních počítačových učeben, pro tyto účely jich máme 60. Navíc chromebooky trvale disponují školní družina, učebna jazyků a přírodních věd. Žáci 1. - 3. tříd používají ve výuce tablety. Celá naše škola využívá Google účty a aplikace, účty jsme zřídili všem žákům a zaměstnancům.