Dramatický obor

Zde získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie a specifických komunikačních dovednostech. Průprava techniky jako je pohyb a mluva ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která vyžadují pohotové a pro posluchače srozumitelné vyjadřování (pedagog, právník apod.). Hlavním obsahem práce v souboru je vytváření inscenace vhodně volené předlohy z oblasti poezie, prózy, dramatických žánrů, ale i hledání námětů v hudbě, pohybu, ve výtvarném umění i všedním životě. Herectví se vyučuje každý čtvrtek.

Na herectví se můžete přihlásit v informačním systému iZUŠ. Žák je do ZUŠ přijat po vyplnění přihlášky a absolvování přijímacích zkoušek, které se konají v červnu. Informace o přijímacích zkouškách budou zveřejněny na webu 14 dní před jejím uskutečněním.

Obracet se můžete i na paní učitelku Shalom Eleonoru Raichovou 727 990 141.