Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Dramatický obor

Zde získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie a specifických komunikačních dovednostech. Průprava techniky jako je pohyb a mluva ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která vyžadují pohotové a pro posluchače srozumitelné vyjadřování (pedagog, právník apod.). Hlavním obsahem práce v souboru je vytváření inscenace vhodně volené předlohy z oblasti poezie, prózy, dramatických žánrů, ale i hledání námětů v hudbě, pohybu, ve výtvarném umění i všedním životě. Herectví se vyučuje každý čtvrtek od 15.30 do 17.45.

Přihlášky lze posílat na e-mail lucie.nekovarova@zsjablonnevp.cz Mgr. Lucii Nekovářové, DiS. nebo se domluvit na tel.: 776 198 232