Badatelská výuka v prvních třídách

17. 9. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
2.jpg

Začátek školního roku přinesl do naší školy nové možnosti pro naše nejmladší žáky. Prvňáčci se stali našimi prvními badateli a vyrazili na dobrodružství plné objevů a poznávání.

Naše první badatelská výuka byla zaměřena na zajímavé a praktické téma – dopravní značky ve městě. Mladí badatelé se stali skutečnými detektivy na silnici, když se vydali po stopách různých značek a začali rozumět jejich významu. Tato výuka nejenže pomohla zvýšit povědomí našich prvňáků o bezpečnosti na silnicích, ale také rozvinula jejich schopnost pozorování a řešení problémů.

Badatelská výuka na naší škole nabízí širokou škálu aktivit a příležitostí k učení. Žáci mohou zkoumat a objevovat různé aspekty svého okolí. To zahrnuje výlety do přírody, kde se učí o přírodních jevech a živých organismech, stejně jako laboratorní experimenty, které jim pomáhají pochopit základy vědy.

Těšíme se na další poznávání.


Mgr. Sabina Rybářová

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg