Badatelská výuka

Badatelsky orientovaná výuka


Badatelsky orientovaná výuka je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování. Vychází z konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek.


Učitel má funkci zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Od formulace hypotéz (jak co funguje, jakou to má roli ...), přes konstrukci metod řešení (jak to zjistit ...), přes získání výsledků (zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem dohodli) a jejich diskusi (co to znamená? co mohlo být jinak? co tomu říkají informace na webu a v literatuře?) až k závěrům (takhle to je, ... by to mohlo být ...). To umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci

se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem, a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti.

Nadané děti bádali v Mokřadech

4. 7. 2024 Mgr. Katarína Hůzlová
image5.jpeg
Nadané děti bádali v MokřadechNadané děti z KlubIQ v České Lípě se spolu s Mgr. Marií Kašparovou ( …

Světový den želv

3. 6. 2024 Mgr. Katarína Hůzlová
1.jpg
Světový den želvSvětový den želv slavený 23. května vznikl, aby upozornil na problémy těchto krásný…

Světový den včel

3. 6. 2024 Mgr. Katarína Hůzlová
image7.jpeg
Světový den včelDne 20. 5. 2024 jsme slavili různými aktivitami Světový den včel. Po tisíciletí jso…

Badatelská výuka 3.A - smyslové vnímání

11. 5. 2024 Mgr. Miluše Rejmanová
IMG_20240510_121016.jpg
Je velmi důležité být zdravý a vnímat okolní svět všemi smysly. Ale co když se něco stane? Děti si …

Badatelská činnost 3.A a 2.B venku

1. 4. 2024 Mgr. Miluše Rejmanová
IMG-20240327-WA0014.jpg
V rámci výuky prvouky se žáci dozvídají nové informace o kvetoucích i nekvetoucích rostlinách. Pro…

Kamera, klapka, akce!

16. 3. 2024 Mgr. Sabina Rybářová
d.jpg
Prvňáčkové se stali malými filmovými tvůrci!Televize Junior navštívila naši školu a nabídla našim p…

Badatelská výuka 4.A

19. 1. 2024 Mgr. Ivana Kotková Šubrtová
IMG-20240119-WA0001.jpg
Ve čtvrtek 18.1. si 4.A vyzkoušela badatelskou výuku. Ve dvou vyučovacích hodinách si dětivyzkoušel…

Badatelská výuka v prvních třídách

17. 9. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
2.jpg
Začátek školního roku přinesl do naší školy nové možnosti pro naše nejmladší žáky. Prvňáčci se stal…

Bádaní v Mokřadech

11. 6. 2023 Mgr. Katarína Hůzlová
image3.jpeg
V pátek 2.6. 2023 se 6.A vydala do mokřadů, kde je čekal badatelský projekt ve spolupráci se ZŠ nám…

Vánoční pitva kaprů

11. 12. 2022 Ing. Zuzana Ryklová
20221209_075606.jpg
Stejně jako v loňském roce jsme i letos uskutečnili vánoční pitvu kaprův hodině přírodopisu ve tříd…

Odchyt a pozorování vodních (mikro)organismů

12. 10. 2022 Mgr. Miluše Rejmanová
306733071_1040081843312818_7094257928203730024_n.jpg
V pátek 30. 9. 2022 proběhla v Mokřadech Jablonné školní akce pro žáky a jejich rodiče. Návštěvníci…

Vánoční pitva kapra

16. 12. 2021 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
266922766_421279289477859_6666603244709696242_n.jpg
Jaké mají ryby smysly? Čím kapr dýchá? Jak vypadá střevo, srdce, oko ryby a šupina podlupou? K čemu…