Info pro žáky a rodiče

Pokud hledáte informace o školní družině nebo jídelně najdete je zde. Žáci i rodiče si zde mohou najít praktické informace jako jsou termíny třídních schůzek a konzultační hodiny, kontakt a práci našeho výchovného poradce nebo užitečné dokumenty a žádosti ke stažení.