Výuka

Zaměřujeme se na takové výukové strategie, které žáky dostatečně aktivizují. Na prvním stupni všechny třídy pracují v programu Začít spolu, využívají badatelskou výuku. Na druhém stupni realizujeme skupinovou a projektovou výuku, novinkou je metoda eduScrum. Od příštího školního budeme učit integrovaně přírodní vědy. Využíváme chromebooky, od 4. třídy dostává každý žák svůj osobní. Pro rozvoj anglického jazyka využíváme metodu CLIL a jednou týdně rodilou mluvčí. Učíme tandemově, vrstevnicky, pracuje s chybou, učíme žáky kriticky myslet, zaměřujeme se na kompetenční vzdělávání, rádi se učíme venku. Chceme, aby každý žák nalezl radost z učení a rozvíjel svůj potenciál s láskou k poznání.