CLIL

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) je vzdělávací metoda, která je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Tato metoda klade důraz na rozvoj kompetencí v obou oblastech současně, což umožňuje žákům získat jak obsahové znalosti, tak i jazykové dovednosti. V rámci metody CLIL jsou témata a obsah výuky prezentovány a zkoumány prostřednictvím cizího jazyka, čímž se vytváří prostředí pro přirozenou a současnou výuku jazyka a obsahu.

V našem konkrétním případě se jedná o integraci výuky anglického jazyka do občanské a rodinné výchovy. Výuka probíhá buď tandemově, případně je vyučuje učitel s aprobací cizího jazyka a aprobací vybraného nejazykového předmětu. S ohledem na věk a jazykovou úroveň žáků mohou žáci reagovat česky nebo anglicky.

Projekt svatba

21. 12. 2023 Mgr. Nikola Dudková
pozvánky.png
V rámci rodinné výchovy, která probíhá metodou CLIL, žáci a žákyně sedmých tříd pracovali na projek…