Začít spolu u druháčků

28. 1. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
1.jpg

I druháčci si zkusili poprvé učení v programu Začít spolu. Rozdělili se do skupin a každá skupina plnila úkol v centru Matematika, Čtení, Psaní, Bádání a Ateliér. Téma práce znělo Ryba a bylo zaměřeno na tvrdé souhlásky, které se v současné době učíme. V centru Matematika žáci přemýšleli, počítali a luštili tajenku, v centru Psaní vypisovali slova z textu a doplňovali y po tvrdých souhláskách, v centru Čtení se snažili dokončit text. Centrum Bádání bylo zaměřeno na sladkovodní ryby a práci s mapou, na které hledali a vybarvovali rybníky. V centru Ateliér tvořili svou barevnou rybičku. Učili se také přijmout novou roli mluvčího, spojky, tišitele a časoměřiče. Hodnocení centra probíhalo vždy v kruhu, kde nás mluvčí dané skupiny seznámil se zadaným úkolem, s postupem řešení úkolu a s atmosférou ve skupině při práci. Hodnocení bylo většinou kladné, práce v centrech všechny žáky bavila a už se těší na další téma, kterým bude „Člověk“.


Mgr. Lenka Nováková

IMG_20230123_085517.jpg IMG_20230123_085504.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg