Metodik prevence

Kdo je školní metodik prevence?


Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Školní metodik prevence: Mgr. Tereza Hofmanová

E-mail: tereza.hofmanova@zsjablonnevp.cz


stažený soubor.jpg

Dokumenty

Krizový plán (DOCX; 105,51 kB) 21.11.2023 09:45
Plán školní preventivní strategie (DOCX; 94,50 kB) 21.11.2023 09:34
Minimální preventivní program (DOCX; 91,72 kB) 21.11.2023 09:03