Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

O škole

Rozcestník

Organizace školního roku Zřizovatel školy Školská rada

Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 14. 2. – 20. 2. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Státní svátky a ostatní svátky

Úterý 28. září 2021 – Den české státnosti

Čtvrtek 28. října 2021 – Den vzniku samostatného Československa

Středa 17. listopadu 2021 – Den boje za svobodu a demokracii

Sobota 25. prosince 2021 – 1. svátek vánoční

Neděle 26. prosince 2021 – 2. svátek vánoční

Sobota 1. ledna 2022 – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu

Pátek 2. dubna 2022 – Velký pátek

Pondělí 5. dubna 2022 – Velikonoční pondělí

Neděle 1. května 2022 – Svátek práce

Neděle 8. května 2022 – Den vítězství

Pedagogické rady (plánované)

Pondělí 1. 9. 2021 – zahajovací

Pondělí 8. listopadu 2021 – 1. čtvrtletí

Čtvrtek 28. ledna 2022 – 1. pololetí

Pondělí 11. dubna 2022 – 3. čtvrtletí

Pátek 24. června 2022 – 2. pololetí

Třídní schůzky

Podzimní tripartita 15.–18. listopadu 2021

Jarní tripartita 11.–13. dubna 2022

Zápis do 1. ročníku

Čtvrtek 17. dubna 2022

V Jablonném v Podještědí 17. 8 2021, Mgr. Petr Kopřiva, MBA, ředitel školy

Zřizovatel školy

Zřizovatelem Základní školy a Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí je město Jablonné v Podještědí.

Budova školy byla poprvé otevřena 1. října 1973. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu. Od 1. ledna 2012 – ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Nyní je zřízeno 18 tříd a 4 oddělení školní družiny. Školu v současnosti navštěvuje 404 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících dle ŠVP ZV – „Cesta k poznání“.

Kromě výuky škola poskytuje mimoškolní aktivity. Sportovní kroužky rozvíjejí svou činnost pod hlavičkou ŠSK ZŠ (Školní sportovní klub) – vedoucí KP. Oddíly sportovní – lehká atletika, stolní tenis a taneční kroužek. Dále škola nabízí žákům keramický kroužek.

Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou z Boleslawiece (Polsko).

Školská rada

Členové

Mgr. Miluše Rejmanová – předsedkyně, Mgr. Jaroslav Polívka, Mgr. Daniela Pastorková, Ing. Lucie Lusková, Ing. Kateřina Amrichová, Václav Forman