Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

O škole

Rozcestník

Organizace školního roku Zřizovatel školy Školská rada

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny jsou 4. března – 10. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Státní svátky a ostatní svátky

Pátek 28. září 2018 – Den české státnosti

Sobota 17. listopadu 2018 – Den boje za svobodu a demokracii

Úterý 25. prosince 2017 – 1. svátek vánoční

Středa 26. prosince 2017 – 2. svátek vánoční

Úterý 1. ledna 2019 – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu

Pátek 19. dubna 2019 – Velký pátek

Pondělí 22. dubna 2019 – Velikonoční pondělí

Středa 1. května 2019 – Svátek práce

Středa 8. května 2019 – Den vítězství

Pedagogické rady (plánované)

Pátek 31. srpna 2018 – zahajovací

Pondělí 12. listopadu 2018 – 1. čtvrtletí

Pondělí 28. ledna 2019 – 1. pololetí

Pondělí 8. dubna 2019 – 3. čtvrtletí

Čtvrtek 20. června 2019 – 2. pololetí

Třídní schůzky

Čtvrtek 15. listopadu 2018

Čtvrtek 11. dubna 2019

Zápis do 1. ročníku

Pátek 12. dubna 2019

V Jablonném v Podještědí 22. 8. 2018 Mgr. Petr Kopřiva, ředitel školy

Zřizovatel školy

Zřizovatelem Základní školy a Základní umělecké školy Jablonné v Podještědí je město Jablonné v Podještědí.

Budova školy byla poprvé otevřena 1. 10. 1973. Od 1. 1. 1993 má škola právní subjektivitu. Od 1. 1. 2012 – ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Nyní je zřízeno 18 tříd a 4 oddělení školní družiny. Školu v současnosti navštěvuje 404 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících dle ŠVP ZV – „Cesta k poznání“.

Kromě výuky škola poskytuje mimoškolní aktivity. Sportovní kroužky rozvíjejí svou činnost pod hlavičkou ŠSK ZŠ (Školní sportovní klub) – vedoucí KP. Oddíly sportovní – lehká atletika, stolní tenis a taneční kroužek. Dále škola nabízí žákům keramický kroužek.

Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou z Boleslawiece (Polsko). Budova školy byla poprvé otevřena 1. 10. 1973. Od 1. 1. 1993 má škola právní subjektivitu. Od 1. 1. 2012 – ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Nyní je zřízeno 18 tříd a 4 oddělení školní družiny. Školu v současnosti navštěvuje 404 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících dle ŠVP ZV – „Cesta k poznání“.

Kromě výuky škola poskytuje mimoškolní aktivity. Sportovní kroužky rozvíjejí svou činnost pod hlavičkou ŠSK ZŠ (Školní sportovní klub) – vedoucí KP. Oddíly sportovní – lehká atletika, stolní tenis a taneční kroužek.  Dále škola nabízí žákům keramický kroužek.

Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou z Boleslawiece (Polsko).

Školská rada

Členové

Mgr. Miluše Rejmanová – předsedkyně, Mgr. Jaroslav Polívka, Mgr. Daniela Pastorková, Ing. Lucie Lusková, Ing. Kateřina Amrichová, Václav Forman

Škola spolupracuje s HV SRPŠ.