Kontakty ZŠ

Jméno a pozice E-mail Telefon
Mgr. Petr Kopřiva, MBA ředitel petr.kopriva@zsjablonnevp.cz 487 762 544
Mgr. Ivana Kotková Šubrtová zástupce ředitele školy pro 1. stupeň ivana.kotkova@zsjablonnevp.cz 487 762 544
Mgr. Luboš Brett příslušná osoba pro ochranu oznamovatelů oznamovatel@zsjablonnevp.cz 487 762 544
Mgr. Ivana Hazdrová zástupce ředitele školy pro 2. stupeň ivana.hazdrova@zsjablonnevp.cz
Lenka Sochová sekretariát lenka.sochova@zsjablonnevp.cz 487 762 544
družina druzina@zsjablonnevp.cz 739 035 292
Martina Stanovská jídelna jidelna@zsjablonnevp.cz 487 762 137
Mgr. Lucie Nekovářová, DiS. zástupce ředitele pro ZUŠ lucie.nekovarova@zsjablonnevp.cz 776 198 232
Mgr. Martina Rybová výchovný poradce pro 1. stupeň martina.rybova@zsjablonnevp.cz 725 155 023
Mgr. Kamila Šubrtová výchovný poradce pro 2. stupeň kamila.subrtova@zsjablonnevp.cz 722 937 035
Jozef Prašnický školník, správce budovy josef.prasnicky@zsjablonnevp.cz 731 495 365
vrátnice josef.prasnicky@zsjablonnevp.cz 487 754 996