Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Rozcestník

Výchovné poradenství Přihlášky na SŠ a SOU Informace o přijímacím řízení

Výchovné poradenství

Mgr. Kamila Šubrtová
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
722 937 035
e-mail:
kamila.subrtova@zsjablonnevp.cz

Mgr. Martina Rybová
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň
ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
725 155 023
e-mail:
martina.rybova@zsjablonnevp.cz

Konzultace po telefonické domluvě

Výchovná poradkyně poskytuje informace, poradenství v oblastech:

V případě problémů kontaktujte:

Linky bezpečí

Přihlášky na SŠ a SOU

Vycházející žáci 9. ročníků a zájemci o studium na gymnáziu z 5. a 7. ročníků odevzdají nejpozději do konce ledna 2022 výchovné poradkyni Mgr. Marii Lemfeldové podklady – vybrané školy a kódy k vyplnění přihlášky, tzn. dotazník s názvy škol a kódy oborů, na které se hlásí k pokračování studia.

Přihlášky budou vytištěny a předány spolu se zápisovým lístkem rodičům na třídní schůzce, která se bude konat v únoru 2022.

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022

Harmonogram

Harmonogram pro vzdělání s talentovou zkouškou

Přihlášky

Přijímací řízení

Výsledky

Zápisový lístek

Přijímací řizení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok najdete na stránkách www.edulk.cz

Další informace na webu: