Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Rozcestník

Výchovné poradenství Přihlášky na SŠ a SOU Informace o přijímacím řízení

Výchovné poradentství

Výchovná poradkyně poskytuje informace, poradenství v oblastech:

V případě problémů kontaktujte:

Linky bezpečí

Přihlášky na SŠ a SOU

Vycházející žáci 9. ročníků a zájemci o studium na gymnáziu z 5. a 7. ročníků odevzdají nejpozději do 31. 1. 2020 výchovné poradkyni Mgr. Marii Lemfeldové podklady – vybrané školy a kódy k vyplnění přihlášky, tzn. dotazník s názvy škol a kódy oborů, na které se hlásí k pokračování studia.

Přihlášky budou vytištěny a předány spolu se zápisovým lístkem rodičům na třídní schůzce, která se bude konat 6. 2. 2020 od 16 hodin ve třídě 9.A.

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020

31. října 2019

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2019

Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

od 2. do 15. ledna 2020

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

od 15. do 31. ledna 2020

Talentové zkoušky v konzervatořích. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

31. ledna 2020

Termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů SŠ a SOU.

1. března 2020

Termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

1. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2019/2020:

14. 4. 2020 pro 4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia, 16. 4. 2020 pro 6leté a 8leté obory vzdělání (gymnázia).

2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2019/2020:

15. 4. 2020 pro 4leté obory vzdělání včetně nástavbového studia, 17. 4. 2020 pro 6leté a 8leté obory vzdělání (gymnázia).

Náhradní termín:

13. 5. 2020, 14. 5. 2020.

Přihlášky:

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na 2 střední školy – vyplněnou přihlášku obdrží žáci ve škole.

Kritéria přijímacího řízení:

Stanovuje ředitel SŠ do konce ledna 2020 (u oborů s talentovou zkouškou), do konce října 2019 u ostatních SŠ.

Výsledky:

Ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů a zveřejní na webu školy výsledky přijímacího řízení. Proti rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů odvolání.

Zápisový lístek:

Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané SŠ. Uchazeč získá pouze jeden. Vydává jej ředitel základní školy. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne vydání rozhodnutí o přijetí.

Další informace na webu:

Metodické materiály k přijímacímu řízení na SŠ - stručný průvodce