Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Rozcestník

Výchovné poradenství Přihlášky na SŠ a SOU, exkurze Informace o přijímacím řízení

Výchovné poradentství

Výchovná poradkyně poskytuje informace, poradenství v oblastech:

V případě problémů kontaktujte:

Linky bezpečí

Přihlášky na SŠ a SOU, exkurze

Vycházející žáci 9. ročníků a zájemci o studium na gymnáziu z 5. ročníků odevzdají nejpozději do 31. 1. 2018 výchovné poradkyni Mgr. Marií Lemfeldové podklady k vyplnění přihlášky, tzn. dotazník s názvy škol a kódy oborů, na které se hlásí k pokračování studia.

Přihlášky budou vytištěny a předány spolu se zápisovým lístkem rodičům na třídní schůzce, která se bude konat 13. 2. 2018 od 15.30 ve třídě 9. A.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166 www.skolavdf.cz připravila pro žáky 9. ročníků Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Program: prohlídka budov, ochutnávka řemesel, seznámení se vzdělávací nabídkou

Doprava: hrazena, odjezd od ZŠ dle pokynů tř. uč. 9. ročníku

Střední škola a Mateřská škola, Liberec Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 připravila Den otevřených dveří 18. 1. 2018 od 9.00 do 17.00

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v únoru 1. a 2. 2018 od 12.00 do 16.00 ŠKODA AUTO a.s., STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019

Důležité termíny, přihláška ke studiu, pokyny

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2019 2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: pondělí 13. května 2019 2. termín: středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:

1. termín: pondělí 13. května 2019 2. termín: úterý 14. května 2019

Přihlášky:

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou a 2 střední školy. Vyplněný formulář na základě informací žáka, obdrží žáci ve škole. Kritéria přijímacího řízení: stanovuje ředitel SŠ do konce ledna 2018 (u oborů s talentovou zkouškou do konce října 2017).

Výsledky: ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů a zveřejní ne webu školy výsledky přijímacího řízení. Písemné rozhodnutí obdrží jen nepřijatí uchazeči pro 1. kolo nejdříve 22. dubna 2018. Proti rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů odvolání. Zápisový lístek: odevzdáním zápisového lístku potvrzuje žák zájem vzdělávat se na dané SŠ. Uchazeč získá pouze jeden, vydává jej ředitel základní školy. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne vydání rozhodnutí o přijetí.

Upozornění

Doporučení sledovat portál www.edulk.cz

Další informace na webu: