Rozcestník

Výchovné poradenství Přihlášky na SŠ a SOU Informace o přijímacím řízení

Výchovné poradenství

Mgr. Kamila Šubrtová
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
722 937 035
e-mail:
kamila.subrtova@zsjablonnevp.cz

Mgr. Martina Rybová
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň
ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
725 155 023
e-mail:
martina.rybova@zsjablonnevp.cz

Konzultace po telefonické domluvě

Výchovná poradkyně poskytuje informace, poradenství v oblastech:

V případě problémů kontaktujte:

Linky bezpečí

Přihlášky na SŠ a SOU

Vycházející žáci 9. ročníků a zájemci o studium na gymnáziu z 5. a 7. ročníků odevzdají nejpozději do konce ledna 2024 výchovné poradkyni Mgr. Kamile Šubrtové podklady – vybrané školy a kódy k vyplnění přihlášky, tzn. dotazník s názvy škol a kódy oborů, na které se hlásí k pokračování studia.

Přihlášky budou vytištěny a předány spolu se zápisovým lístkem rodičům na třídní schůzce, která se bude konat v únoru 2024.

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2023/2024

V poradě vedení MŠMT byl dne 22. srpna 2023 schválen návrh novely školského zákona (ŠZ) a návrh novely vyhlášky o přijímacím řízení.

Z důvodu procesních změn dojde ke změnám některých termínů souvisejících s přijímacím řízením:

Přihlášky

V nejbližších dnech MŠMT zveřejní Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 (ŠZ stanovuje povinnost zveřejnit do 30. září). Sdělení současně obsahuje informace k termínům talentových zkoušek.

Uchazečům se navýší počet přihlášek ze dvou na tři, popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, a uchazeči budou mít povinnost jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí na přihlášce dle prioritní volby uchazeče.

Přijímací řízení

Snahou ministerstva je přijímací řízení v co nejvyšší míře zdigitalizovat prostřednictvím nově připravovaného informačnímu systému.

Uchazeči (jak o maturitní, tak i o nematuritní obory) budou mít možnost podávat přihlášky třemi způsoby: jednak elektronickou formou na základě prokázání elektronické totožnosti, dále v podobě výpisu z elektronického systému bez prokázání elektronické totožnosti a rovněž v listinné podobě obdobně jako doposud.

Výsledky

Po vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pak informační systém přiřadí uchazeče do nevyšší školy v pořadí, do které může být na základě výsledků přijat => díky digitalizaci procesu přijímání bude tímto způsobem každý uchazeč přijat pouze na jednu školu a to tu, kde uspěl a byla u něho více preferovaná a zároveň s tím odpadne předávání zápisových lístků do škol, kam byl uchazeč přijat.