Začít spolu u třeťáků

3. 6. 2023 Mgr. Sabina Rybářová
19.jpg

V květnu děti pracovaly v centrech aktivit na tématu Lidské tělo. V centru ateliér jsme si vytvořili jak kostru z toaletních roliček, tak obrázek oka, lidského těla i s orgány. V centru pokusů a objevů si žáci vyrobili model plic a v dalších centrech třídili a vybírali informace z textu či je hledali na internetu. O lidském tělu jsme se na učili opravdu hodně. Posledními Centry aktivit, kterými letos školní rok končíme, je téma Jídlo. V českém jazyku žáci pracovali s textem a měli správně spojit název rostliny, její obrázek a k čemu se rostlina využívá. Dále se dozvěděli, jak se vyrábí sýr od nadojení po zrání a vytvořili si pětilístek na téma sýr. V matematice počítali praktické úlohy ze života na téma jídlo, v centru pokusy a objevy poznali cestu zeleného čaje a nakonec si zelený čaj uvařili a měli možnost jej ochutnat. V centru ateliér pak kreslili potravinovou pyramidu. Práce v centrech aktivit děti baví a všichni se již těšíme na to, že v září s nimi a začneme nanovo.

Mgr. Ivana Žmudová a Mgr. Sabina Levá

5.jpg 10.jpg 15.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg