Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. Výuka na základní škole probíhá ve všech ročnících dle ŠVP ZV – „Cesta k poznání„.

Škola nabízí zázemí 18 tříd, 4 oddělení školní družiny a vlastní jídelnu a má kapacitu 600 žáků.

Žákům ZŠ poskytuje i další možnosti trávení volného času, žáci mohou navštěvovat sportovní klub, kde se zdokonalí ve stolním tenise, lehké atletice nebo mohou navštěvovat taneční kroužek.

Dále mohou žáci trávit čas v keramickém kroužku.

Základní škola aktivně spolupracuje s polskou partnerskou školou z Boleslawiece.