Přijímací zkoušky do ZUŠ

30. 6. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Rozhodnutí


     

Ředitel základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 112 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, o přijetí žáků do základního uměleckého vzdělávání takto:


Hudební obor:

Registrační číslo žáka:

01                                                                  přijat

03                                                                  přijat

04                                                                  přijat

05                                                                  přijat

06                                                                  přijat

010                                                                přijat

011                                                                přijat
Poučení:


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm podle § 183 odst. 4 školského zákona Krajský úřad Libereckého kraje.
V Jablonném v Podještědí dne 30. 6. 2020


Mgr. Petr Kopřiva