Uvolňování v oblasti školství - aktuální informace

28. 5. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

V návaznosti na příznivý vývoj epidemiologické situace a rozvolňování opatření se mění i pokyny pro provoz škol do konce školního roku. Nejčerstvější informace zveřejnilo MŠMT 27. 5., týkají se jak úprav současného režimu pro žáky 1. stupně, tak i možnosti docházky do školy pro žáky 2. stupně.


Pro žáky 1. stupně významné změny nenastanou, změna opatření se týká zejména nošení roušek mimo budovu a možnosti vycházek mimo areál školy. Podrobnosti naleznete v přiloženém manuálu a budou s nimi seznámeny i vyučující ve školních skupinách.


Žákům 2. stupně může být umožněna přítomnost v základní škole od 8. června zejména z těchto důvodů:

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 Socializační aktivity.

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.


Školy nejsou povinny tyto aktivity realizovat, jedná se pouze o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.


Konkrétní způsob realizace docházky žáků 2. stupně do naší školy bude zveřejněn v příštím týdnu.