FAQ - distanční výuka

5. 5. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Odpovědi na často kladené otázky k současnému způsobu výuky:


Upřednostnění výuky Čj a M pro 9. ročník v rámci přípravy na přijímací zkoušky...

  • od pondělí 11. 5. budou moci žáci 9. tříd docházet do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, věnovat se budou matematice a českému jazyku, distančně zadávané úkoly budou pro tyto žáky pouze dobrovolné


Více videohovorů...

  • metoda videohovorů a videokonferencí je určitě velmi účinná, učitelé i žáci (od 4. ročníku) mají vytvořené účty, díky kterým mohou snadno používat Google meet. Narážíme ale na nedostatečné technické vybavení některých žáků (webkamery, mikrofony, ...), na časové harmonogramy u rodin s více školáky, na neochotu některých žáků časově se videohovorům přizpůsobit. Často se pak u videokonference sejde malý počet žáků a metoda se stává neefektivní. Cestou je nahrávání výuky (vysvětlení vyučujícím) a umístění na sdílený disk. U tohoto postupu ale chybí okamžitá zpětná vazba. Nicméně je metoda videokonferencí školou podporována a hledáme optimální způsob jejího využití.


Hodnocení vypracovaných úkolu zadávat na bakaláře, aby rodiče věděli, jak na tom děti jsou se známkami...

  •  MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou se bude naše škola řídit. Podklady pro hodnocení, získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák podmínky, bude škola zohledňovat pouze podpůrně a vždy ve prospěch žáka.Hlavními podklady budou hodnocení získaná do 10. března...


Bylo by dobré, pokud by se po nějaké době smazalo to, co už je vypracováno a zrovna tak zprávy, které už byly vyřešeny a není potřeba, aby tam dále zůstávaly... 

  • při smazání úkolů se smaže i hodnocení, které může být doplňkově využito ve prospěch žáka při hodnocení na vysvědčení. Jelikož období vzdělávání na dálku hodnotíme zejména formativně, potřebují vyučující mít přehled o historii vypracovávaných úkolů.


Možnost individuální konzultace v některých předmětech...

  • rádi bychom tuto možnost uvítali, záleží na vládních opatřeních, deváťáci mohou do školy za stanovených podmínek od 11. 5., první stupeň za stanovených podmínek od 25. 5., u ostatních ročníků se zatím s jakoukoliv podobou docházky do školy nepočítá


Více odkazů na dokumenty nebo materiály na netu, které by pomohly s pochopením učiva...

  • toto by neměl být problém, stačí předat informaci konkrétnímu vyučujícímu


Bylo by dobré v distanční výuce pokračovat když bude dítě třeba nemocné ...

  • určitě budeme distanční metody výuky i nadále v přiměřené míře využívat, zejména při dlouhodobé nemoci se tato metoda přímo nabízí


Všechny předměty zařadit jen pod jednu aplikaci...

  • hlavní aplikací je od 4. ročníku Google učebna, v některých předmětech, zejména jazycích, jsou v zájmu žáků využívány i jiné aplikace (WocaBee), využívání jiných aplikací by Vám měl zdůvodnit vyučující


Zasílat zadání úkolů i rodičům na bakaláře...

  • některé úkoly zadávané v Google učebně nebo WocaBee přes Bakaláře ani zadat nejdou, navíc chceme jít cestou jednoznačného zadávání úkolů a ne roztříštěnosti. Hesla k uživatelským účtům žáků a tím i přístup do Google učebny byla rozeslána právě přes Bakaláře a věříme, že k nim mají přístup i rodiče. Při jakýchkoliv problémech kontaktujte třídní učitele.