Způsob hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

28. 4. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí p.o. bude při závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 postupovat přímo podle Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Při hodnocení budou zohledněny:


- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy bude zohledněno, že výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala zcela nestandardním způsobem, na který nebylo možné se připravit.