Konec školního roku

29. 6. 2024 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
vycházení1.jpeg

V pátek 28. 6. jsme ve škole rozdali našim žákům vysvědčení a uzavřeli letošní školní rok, který hodnotíme jako velice vydařený, aktivní a všestranně přínosný. Poslední významnou událostí bylo páteční vycházení našich deváťáků. Před budovou školy se sešlo mnoho hostů - rodičů, prarodičů, přátel, spolužáků. Zavítali k nám i pan starosta Jiří Rýdl, tajemnice městského úřadu Daniela Pastorková, členky SPOZu, přítomni byli zaměstnanci školy. Žáci byli představeni, přítomní se dozvěděli, na jaké školy odchází, zazněly proslovy starosty města, ředitele školy, třídních učitelek, žáků a předsedkyně SPOZu. Vycházení bylo plné emocí, slz, loučeni příslibů dalšího setkávání. Naši deváťáci byli mimořádně úspěšní, a to jak při vlastním učení a přijímacích zkouškách na střední školy (rekordní počty budoucích gymnazistů apod.), tak i v rozvoji schopnosti spolupráce a praktického předávání vlastních poznatků mladším spolužákům - pomáhali při řadě školních projektů, měli celoroční patronát nad prvňáčky. Takové "vrstevnické" učení obohatilo i je samotné. Děkujeme.

Za to, jakým způsobem může naše škole fungovat, patří poděkování především rodičům, od kterých často cítíme podporu v naší činnosti a velice si vážíme vzájemné spolupráce. Děkujeme vedení města v čele s panem starostou Jiřím Rýdlem a panem místostarostou Petrem Sadílkem, kteří školu podporují, zajímají se o dění ve škole a zavádění inovativních způsobů výuky. Poděkování patří rovněž všem zaměstnancům školy, kteří uplatňují vhodné metody pro rozvoj našich žáků a vytváří příznivé, bezpečné a klidné klima školy, bez kterého bychom nemohli úspěšně fungovat.


Přejeme žákům krásně prožité prázdniny, zaměstnancům a rodičům příjemně strávené dovolené. Škola samotná prázdniny mít nebude, probíhá přestavba šaten a přesun školní družiny do přízemí. Šatny budou do září hotové, družina se dočká během podzimních dnů.


Krásné léto.


Mgr. Petr Kopřiva, MBA

IMG-20240620-WA0006.jpg IMG-20240620-WA0005.jpg IMG-20240620-WA0004.jpg IMG-20240620-WA0002.jpg vycházení2.jpeg vycházení1.jpeg ec8f9428-49ff-4c8a-8d98-3aaf4f93461d.jpeg dabe9fec-1921-4d94-b270-da63bc77644f.jpeg d15b43d0-b2a1-4f0b-9b5b-2c53ada0d6f4.jpeg c385c602-9893-433c-a314-07686a673ea1.jpeg b730262e-5413-4000-98a1-cad780d70ed9.jpeg b281f12d-8088-4c5b-aa40-8431f0200c69.jpeg 4877908d-0f57-4978-a575-427698462705.jpeg 96add45f-1ec6-4f97-8887-252dda45ddc9.jpeg 87fd02cb-a6f9-4444-9533-cd2b70e7e9c5.jpeg 82ee1e08-b98d-4506-8814-7b1622f205d0.jpeg 7e458b7e-71fa-496e-8c8f-2857d4896aad.jpeg 7b9f5598-b1f6-4ba7-8258-901c1ba3c8ba.jpeg