Školení učitelů - Rizika a bezpečí na internetu

11. 6. 2024 Mgr. Monika Šofrová
IMG_0782.jpg

Ve čtvrtek 6. června proběhlo školení učitelů týkající se rizik a bezpečí internetového prostoru. Školitel učitelům představil témata kyberšikana, kybergrooming, sexting, netolismus a velký důraz kladl na rizika sledování pornografie u mladistvých a důsledky z toho vyplývající.

Celé školení bylo vedeno zábavnou a odlehčenou formou. Naši učitelé realizované školení hodnotí velmi pozitivně a mohou z něj čerpat nejen ve svých profesních, ale i osobních životech.

Děkujeme za realizaci Mgr. Lukášovi Látalovi, který nás celým školením provázel a zároveň děkujeme za finanční podporu O2 Chytré škole. 


Mgr. Monika Šofrová

Snímek obrazovky 2024-04-15 093304.png IMG_0787.jpg