Workshop pro 6. ročník od organizace Nebuď oběť

11. 6. 2024 Mgr. Monika Šofrová
Snímek obrazovky 2024-04-15 093304.png

Dne 6. 6. 2024 proběhl pro žáky 6. ročníků workshop s názvem „Rizika na internetu“. Hlavními tématy byly pojmy kyberšikana, netolismus a kybergrooming. Žáci si připomněli, co pojem kyberšikana znamená, lektor jim vysvětlil, jak kyberšikanu rozpoznat, co dělat v případě, že by byli svědky nebo oběťmi kyberšikany a také, jaké mohou být její následky.

Pojem netolismus byl pro ně nový. Dozvěděli se, že se jedná o závislost na internetu. Povídali si o tom, kolik času na internetu denně stráví a o jaké možnosti přichází, když s mobilem, či jiným zařízením tráví většinu svého času. Nakonec se dozvěděli, co znamená pojem kybergrooming, tedy „kyberkrášlení“ a jak takového „kybergroomera“ na internetu poznat, popř. co dělat, když se s někým takovým na síti setkají.

Žáky workshop velmi bavil, zapojovali se do diskuzí, spolupracovali a určitě byl pro ně velkým přínosem.

Tento workshop se mohl uskutečnit díky projektu O2 Chytrá škola.


Mgr. Michaela Villimovská, Mgr. Jaroslav Polívka


20240606_111042.jpg IMG_20240606_084237.jpg 20240606_111345.jpg IMG_20240606_084306.jpg