Dětský den pro 2. stupeň

5. 6. 2024 Mgr. Lucie Cidlinská
20240604_120045.jpg

Žákovský parlament si pro zpestření výuky v rámci oslav Dětského dne připravil pro druhý stupeň aktivity na téma osobnosti Libereckého kraje. Každý ročník se úkolům věnoval jednu vyučovací hodinu. Ve skupinách žáci luštili křížovky, skládali obrázky, doplňovali slova do písně Paulieho Garanda, ale také poznávali osudy pamětníků, kteří zažili válku nebo minulý režim. Cílem bylo poznat zajímavé postavy, které patří k Libereckému kraji, něco tu dokázaly či zanechaly. Na závěr čekala pro všechny sladká odměna a pro zájemce záložka do knížky s citátem vybrané osobnosti.


Moc děkuji členům parlamentu, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu. Dále asistence Heleně Pejřimovské, která nám také pomohla s přípravou. A především všem žákům, kteří se akce zúčastnili a bez problémů plnili připravené aktivity.


Lucie Cidlinská

koordinátorka žákovského parlamentu

20240604_115947.jpg 20240605_130237.jpg 20240605_130304.jpg 20240604_112405.jpg 20240604_110253.jpg 20240604_090616.jpg 20240604_091347.jpg