Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství - aktualizováno

27. 4. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Ilustrativní obrázek k akci

Jelikož se množí dotazy, jak to bude s otevřením školy, předkládám harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství pouze v bodech, které se týkají i naší školy. Nicméně se nejedná o finální informace, ty budou poskytnuty včas, zatím je, hlavně v oblasti podmínek pro otevření škol, ministerstvo školství ještě nezveřejnilo.

Od 11. května 2020 bude umožněna výuka v ZUŠ ve skupinách maximálně 15 osob. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka - ta bude hlavní formou vzdělávání až do konce školního roku. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách s omezením maximálního počtu pěti žáků.


Školní skupina:

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.

Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.

Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.

Tělesná výuka bude zakázána.

Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Výuku ve školní skupině by měli zabezpečovat pedagogičtí pracovníci školy, zejména asistenky pedagoga a vychovatelky školní družiny, případně učitelky 1. stupně, které by se ale měly i nadále věnovat distanční výuce jako doposud. I školní skupina by se měla věnovat plnění vyučujícími distančně zadaných úkolů.


Červen: možnost konzultací pro žáky 2. stupně


Ministerstvo školství vydá příští týden manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol.


Vše se může změnit, rozhodně budou poskytnuty upřesňující informace. Sledujte webové stránky školy.