O2 Chytrá škola - školení pedagogů

28. 3. 2024 Mgr. Monika Šofrová
IMG_0326.jpg

Dne 26. března 2024 proběhlo na naší škole školení pro pedagogy, kteří byli seznámeni nejen se získaným grantem od O2 Chytré školy, plánovanými aktivitami, ale i s webovými stránkami O2 Chytré školy. Věříme, že prevence, kterou budeme díky O2 Chytré škole našim žákům poskytovat, bude velkým přínosem pro jejich online bezpečí.


Mgr. Monika Šofrová

IMG_0324.jpg