Zahraniční stáž v Rotterdamu, Erasmus+

8. 3. 2024 Mgr. Jana Doubková
IMG_9929.jpg

V polovině února tohoto roku se nám podařilo uskutečnit další zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+. 

Celotýdenní stáže se zúčastnily Mgr. Denisa Čermáková a Mgr. Jana Doubková.


Naše cesta za poznáním začala v neděli, kdy jsme přistály v hlavním městě Amsterdamu. Odtud jsme pokračovaly vlakem do druhého největšího města Nizozemska, Rotterdamu. 

Rotterdam se vyznačuje moderní architekturou a je rovněž největším přístavem v Evropě. Je také známý svou etnickou rozmanitostí, přičemž více než polovinu obyvatel tvoří přistěhovalci.

Jedním z vrcholů naší stáže byla návštěva DE ESCH Openbare basisschool (Veřejná základní škola). 


Tento útulný školní komplex se nachází ve čtvrti, která působí jako vesnice uprostřed města. Školu navštěvuje 120 dětí různých etnických skupin. Věkový rozsah dětí na základní škole je od pěti do dvanácti let, což odpovídá prvnímu až sedmému ročníku. Po skončení sedmé třídy absolvují děti zkoušku způsobilosti nazvanou „Cito Eindtoets Basisonderwijs“, která je závěrečným testem primárního vzdělávání. Následně pokračují ve studiu na středních školách. V Nizozemsku je povinná školní docházka do věku osmnácti let nebo získání diplomu na úrovni VWO, HAVO nebo MBO.


První den našeho pobytu nás přivítala paní ředitelka Freya van Buuren a seznámila nás se svými kolegy. V 8:20 jsme se společně s paní ředitelkou a paní učitelkou přesunuly k hlavním dveřím školy, kde jsme vítaly děti přicházející do školy. Rodiče, kteří své děti do školy doprovázeli, mohli využít společnou kuchyňku v hlavní části budovy, kde je možné uvařit si kávu nebo čaj zdarma. 

Mezi 8:30 a 9:00 hodinou měli rodiče možnost strávit čas konverzací s ostatními rodiči, učiteli nebo si jednoduše mohli vychutnat ranní klid při šálku kávy.


Vyučování na škole začíná každý den v 8:30 a končí v 14:30 hod. pro všechny děti od prvního do sedmého ročníku. 

Délka vyučovací hodiny činí 90 minut. Před obědovou pauzou chodí všechny třídy podle harmonogramu na 20 minut ven, a to za každého počasí, kde si užívají čas na školním hřišti.

Oběd probíhá mezi 12:00 a 13:00 hodinou a každé dítě si ho konzumuje ve své třídě. Děti si nosí svůj oběd z domova. Pro ty děti, které si oběd zapomenou nebo pocházejí ze sociálně slabších rodin, je k dispozici společná kuchyňka, kde mohou získat oběd zdarma, který obvykle obsahuje dva toasty, ovoce, zeleninu, šunku, sýr nebo ořechy.


Během našeho týdenního pobytu jsme měly možnost nahlédnout do výuky ve všech ročnících a podrobně sledovat práci učitelů i žáků. Školy věnují velkou pozornost rozvoji čtenářské gramotnosti a podpoře slušného chování. Nizozemština, oficiální jazyk země, je pro děti velkou výzvou, a proto se každé ráno mezi 8:30 a 9:00 hodinou věnuje čtení. Děti mají možnost číst vlastní knížky nebo si půjčit knihy ze školní knihovny. Učitelé v této době poskytují individuální podporu těm dětem, které ji potřebují. 

Hodiny anglického jazyka probíhají ve všech ročnících jedenkrát týdně.


Během stáže jsme také získaly přehled o práci s nadanými žáky různých věkových skupin a měly jsme možnost sledovat hodiny tělesné výchovy od prvního do sedmého ročníku. Seznámily jsme se s hodnotícím systémem školy a s průběhem přípravy žáků na přechod ze základní na střední školu. 

S učiteli jsme měli možnost vyměnit si poznatky týkající se klimatu a organizace třídy. 

Ve čtvrtek se nám podařilo navštívit katolickou základní školu mr. van eijckschool, kde právě probíhal masopust. I na této škole jsme se hodně inspirovaly. Měly jsme možnost vidět hodinu hudební výchovy, kde probíhal nácvik hraní na kytaru a housle současně a také jsme viděly hodinu tělesné výchovy.

V pátek 16.2. jsme se rozloučily s dětmi a s celým kolektivem školy. 

Ve večerních hodinách jsme plné zážitků, dojmů a inspirace přistály v Praze.


Děkujeme tímto panu řediteli Mgr. Petru Kopřivovi, MBA a programu Erasmus+, který je spolufinancován Evropskou unií.


Mgr. Jana Doubková, Mgr. Denisa ČermákováEU.JPG IMG_0310.jpg IMG_9986.jpg IMG_0116.jpg IMG_0106.jpg IMG_0104.jpg IMG_0094.jpg IMG_9900.JPG IMG_9892.jpg IMG_0110.jpg IMG_9930.jpg IMG_0258.jpg IMG_0239.jpg IMG_0240.jpg IMG_0262.jpg IMG_0319.jpg IMG_0169.jpg IMG_0180.jpg IMG_0187.jpg IMG_0208.jpg IMG_0213.jpg