Google učebna

18. 3. 2020 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Výstřižek.PNG

Díky koronavirové epidemii a zákazu přítomnosti žáků ve školách probíhá výuka distančním způsobem. V této situaci se škola rozhodla zřídit pro žáky 4. - 9. tříd uživatelské účty s přístupem k emailu a dalším aplikacím Google se zařazením do skupin podle tříd. Žáci tak budou moci využívat mimo jiného i Google učebnu jako jeden - a to hlavní - nástroj distančního vzdělávání. Třídní učitelé rozešlou žákům (případně zákonným zástupcům) přihlašovací údaje. Pokud k Vám nedorazí, kontaktujte třídní učitele. Rádi Vám i poradí, pokud to bude třeba, jak se k účtu přihlásit.