"Sportuj pro Afriku"

5. 2. 2024 Ing. Zuzana Ryklová
326527968_1230724114545173_8171052176596143970_n.jpg

Realizační tým „Světová škola“ ani v tomto období nezahálí, právě naopak…..

Společně jsme se rozhodli, že se v rámci projektu zaměříme na spolupráci se školou Maasai Academy (Keňa, lokalita Loita Hills), kterou zároveň ve spolupráci s nadací Asante Kenya podpoříme. Také jsme navázali kontakt s jeho ambasadorkou paní Lejlou Abbasovou.

V průběhu měsíce března bychom rádi uskutečnili videohovor se žáky s Maasai Academy.

Nyní pracujeme na přípravách benefiční akce pod názvem „Sportuj pro Afriku“, která proběhne dne 24.4.2024 od 15:00 do 17:00 hod. v areálu školy. Součástí této akce bude i divadelní představení pod vedením Shalom E. Raichové, Dis.

Cílem benefiční akce je upozornit na problematiku rozdílů v možnostech vzdělávání – ne každé dítě má stejné možnosti materiálního zabezpečení svého vzdělávání, rodinného zázemí, motivaci ke studiu apod. Toto se neděje jenom u nás, ale i v jiných státech najdeme lokality, kde ty možnosti budou daleko obtížnější. Případný výtěžek z této akce bude věnován dětem z Maasai Academy na podporu jejich dalšího vzdělávání.

Máme před sebou ještě hodně práce, ale věříme, že vše společně zvládneme.

Zároveň děkujeme vedení školy za pomoc a podporu při přípravách benefiční akce.


Realizační tým „Světová škola“


pozn. více o masajské komunitě a Maasai Academy, viz odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=le1_Qhr_spc