Ředitelské volno

21. 11. 2023 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy (1).jpg

Vážení rodiče,


v souladu s § 24. odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky školy na pondělí 27.listopadu 2023 z organizačních důvodu ředitelské volno.


                                                                                              Mgr. Petr Kopřiva, MBA

                                                                                             ředitel školy


Pro žáky 1. - 3. tříd bude zajištěna jak školní družina, tak i školní program, který nahradí všem žákům z těchto tříd běžnou výuku. Strava bude omezena na školní oběd, svačina a snídaně nebudou k dispozici.Dne 21. 11. 2023 ustavený stávkový výbor zaměstnanců naší školy oznámil řediteli školy, že 37 zaměstnanců se dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání.

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je v médiích některými politiky veřejnosti podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.


O co nám jde?


- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy,


- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024,


- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily,


- zabránit propouštění zaměstnanců školy.Děkujeme za pochopení


Mgr. Petr Kopřiva, MBA


Zajímavé odkazy:


https://skolstvi.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-nesouhlasi-s-navrhem-ministerstva-skolstvi-snizit-maximalni-pocet-hodin-vyuky-n1152777.htm


https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum


https://www.asociacezs.cz/aktualne-1/stanovisko-rady-asociace-reditelu-zakladnich-skol-cr-ke-stavce-122cs.html