Měníme osnovy

12. 10. 2023 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Snímek obrazovky 2023-10-12 104816.jpg

V souvislosti s probíhající revizí rámcových vzdělávacích programů vznikla iniciativa "Měníme osnovy", která má za cíl pomoci přinést a veřejně komunikovat proměnu vzdělávacích programů tak, aby školy měly zadání, podporu a prostředky pro učení obsahu a dovedností pro 21. století. Za naši školu se sluší říct, že již jsme "na cestě". Více informací lze nalézt přímo na webu kampaně www.menimeosnovy.cz