Informace o vzdělávání v ZUŠ

10. 5. 2023 Mgr. Lucie Nekovářová, DiS.
hk.jpg

Naše škola nabízí studium v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

V hudebním oboru nabízíme hru na klavír, flétnu a kytaru, sólový zpěv.

Žákům se věnujeme odpoledne. Vyučovací hodina trvá 45 minut.Výuka v hudebním oboru je rozdělena na dvě části – individuální lekci hry na nástroj nebo zpěvu a jednu hodinu kolektivně vyučované hudební nauky. Ve 2-3 hodinových blocích probíhá skupinová výuka výtvarného a literárně dramatického oboru.

Při plánování docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy je nezbytné počítat s tím, že vedle času na docházku do vyučování bude nutné věnovat dostatek času pravidelné domácí přípravě.Přihlásit je možné děti od 7 let.

Předpokladem pro přijetí žáka je úspěšně vykonaná talentová zkouška a zaplacení žákovského příspěvku – školného, které činí 1000,- za individuální hodiny a 800,- za kolektivní výuku. Hudební nauka je povinná a neplatí se. Je součástí hudebního oboru.TALENTOVÉ ZKOUŠKY A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 se uskuteční:

Výtvarný obor - 6.6.2023 14:00-18:00 a 7.6.2023 15:00-17:00. V BUDOVĚ ZUŠ V MÁCHOVĚ ULICI 473

Hudební obor – 6.6. 2023 14:00-17:00. V BUDOVĚ ZŠ - U ŠKOLY 98

Literárně dramatický obor: 8.6.2023 15:30-18:00. V BUDOVĚ ZŠ - U ŠKOLY 98

Rodiče mohou své děti již nyní přihlašovat k talentové zkoušce prostřednictvím on-line přihlášky na www.izus.cz. Uzávěrka přihlášek je 5.6.2023.

Vyhlašování přijímacích zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách školy.