Zahraniční stáž v Dánsku, Erasmus+

12. 3. 2023 Mgr. Nikola Dudková
2.jpg

Dánsko patří do top 10 nejlepších vzdělávacích systémů na světě, a proto jsme v sobotu 4. 3. 2023 odletěly plné očekávání v tříčlenném složení (zastoupeném Mgr. Nikolou Dudkovou, Mgr. Veronikou Pěčovou a Mgr. Sabinou Levou) do dánské Kodaně, poznávat tamní školský vzdělávací systém. 

V pondělí ráno jsme vyrazily do školy jménem Nørrebro Park Skole, která je složena ze tří budov. V současné době ji navštěvuje 750 žáků a vyučuje zde přibližně 55 učitelů. V srdci těchto tří budov se nachází školní dvůr, jenž nás nadchl svým vybavením. Děti zde mají možnost trávit přestávky za každého počasí.

Na zmíněném dvoře nás mile přivítala naše mentorka Helle Rodenberg, se kterou jsme absolvovaly meeting. Na něm nás seznámila se základní koncepcí školy a se strukturou dánského školství obecně. 

Výuka probíhá v blocích (trvajících 90 nebo 60 minut). Každý den jsme navštívily tři výukové bloky různých předmětů napříč ročníky. Následovaly rozhovory s vyučujícími. Zjistily jsme, že vzdělávací systém v Dánsku se odlišuje v mnoha následujících ohledech:

  1. Od prvního okamžiku jsme nejsilněji vnímaly volné působení dětí ve škole. Nemají zde školní řád. Škola klade velký důraz na svobodu a individualitu žáka. Tento bod přesně vystihl Jeppe, jeden z vyučujících v devátém ročníku: Your life, your choice.
  2. Děti se začínají známkovat až od osmého ročníku, není tedy ani možné opakovat ročník. Lehce se může stát, že dítě neumí ve čtvrtém ročníku číst. 
  3. Vyučující přikládají význam čtenářské gramotnosti. Žáci mohou číst v dánštině, ale i v cizích jazycích. Gramatiku se neučí explicitně, ale implicitně. Učí se ji přijímat pasivně a zvnitřňují si ji užíváním jazyka. 
  4. Mezi žáky a učiteli panuje rovnocenný a přátelský vztah. Vzhledem k absenci veškerých pravidel a sankcí se problémy řeší vždy komunikací s žáky, případně i rodiči. Škola nehodnotí chování. 
  5. Jelikož se jedná o státní školu, tak děti mají veškeré pomůcky financované školou. Vše potřebné pro výuku mají zdarma a rodiče platí pouze obědy. Systém tak umožňuje žákům nižšího sociálněekonomického statusu rovnocenné šance. 

Tímto děkujeme za příležitost zúčastnit se této stáže panu řediteli Mgr. Petru Kopřivovi, MBA a programu Erasmus+, který celý projekt financuje. 

Mgr. Nikola Dudková, Mgr. Veronika Pěčová a Mgr. Sabina Levá


38.jpg 37.jpg 36.jpg 35.jpg 34.jpg 33.jpg 32.jpg 31.jpg 30.jpg 29.jpg 28.jpg 27.jpg 25.jpg 26.jpg 24.jpg 23.jpg 22.jpg 21.jpg 20.jpg 19.jpg 17.jpg 18.jpg 16.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 10.jpg 9.jpg 7.jpg 8.jpg 6.jpg 4.jpg 5.jpg 2.jpg 3.jpg CS_Funded_by_the_EU_POS.jpg
Untitled.mp4 (–; 1 434,21 kB) 12.03.2023 22:16