1. třídy - Slavnost slabikáře

16. 11. 2022 Mgr. Martin Králík
Úvod.jpg

V těchto dnech prvňáčkové dosáhli významného cíle ve svém snažení naučit se číst. Úspěšně zvládli první etapu prvopočátečního čtení a slavnostně byli pasováni na čtenáře/čtenářku slabikáře. Při samotné slavnosti si nejdříve poslechli úryvky z několika knížek v podání maminek a paní asistentky, které si pro ně připravily nejen poutavé čtení s úkoly, ale i veselou písničku. Poté každý prvňáček přečetl několik slov, králem byl pasován a obdržel slabikář s pamětním listem. Na závěr všichni složili slib čtenáře a odměnili se sladkou dobrotou. K hladkému průběhu celé slavnosti přispěly velkým dílem maminky žáků, paní asistentky a pohádkové bytosti z 9. A. Všichni zaslouží velikou pochvalu a poděkování.

Mgr. L. Králíková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg