Zahraniční stáž ve Švédsku, Erasmus+

25. 10. 2022 Mgr. Monika Šofrová
Erasmus+.png

Víc očí víc vidí, a tak jsme jely do Švédska...

Naše dvoučlenná výprava vyrazila v neděli 16. října 2022 z letiště Václava Havla v Praze. Překonaly jsme přestup ve Stockholmu a úspěšně přistály ve městě Kalmar, kde nás v noci očekával ochotný pan domácí, jenž nás odvezl do cílové destinace Borgholm.

V pondělí ráno jsme plné očekávání vyrazily do školy, ve které jsme byly vstřícně uvítány, a pan ředitel nás doprovodil do hodiny dějepisu, který probíhal ve švédštině. Od první chvíle se celou budovou, kterou navštěvovali žáci od 6. do 9. ročníku, linulo nejen ticho, ale i klid a pohoda a my pozvolna pronikaly do školství státu, který patří mezi top 10 v mezinárodních srovnávacích testech OECD. 

Během týdne naší zahraniční stáže jsme navštívily 25 vyučovacích hodin, které pro nás byly velkou inspirací. Ve škole v Borgholmu nás mile překvapila nejen zvýšená pohoda, ale samostatnost žáků, odpovědnost sama za sebe a za vlastní vzdělání. Největší stopu v nás zanechala vybavenost školy. Velké plus shledáváme i v samotné budově, která v sobě skrývá spoustu učeben.

V pátek 21. října 2022 jsme se s Borgholmem a Slottskolan (hradní školou) rozloučily a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Děkujeme panu řediteli Mgr. Petru Kopřivovi, MBA za umožnění stáže a v neposlední řadě programu Erasmus+, prostřednictvím kterého byl výjezd do Švédska financován.


Mgr. Ivana Hazdrová a Mgr. Monika Šofrová