Naše škola v Turecku

8. 5. 2019 Mgr. Miluše Rejmanová
turkey-exchange.jpg

Paní učitelka Mgr. Miluše Rejmanová z naší školy navštívila letos v dubnu turecký Izmir v rámci Mezinárodního kontaktního semináře.

Ve školním roce 2017/2018 jsme se ZŠ Jablonné v Podještědí zapojila do dvou projektů. Do prvního z nich se jménem „Napříč hranicemi – kamarádi z jiné země“, se zapojili žáci ze 3.B a 4.A. Spolupracovali jsme se školou ze slovenského města Šurany a školou z českého města Tetín. Cílem bylo poznat své nejbližší sousedy. Na projektu „Letters via Padlet“ pracovali žáci 6.B. Vyměňovali si dopisy s dětmi z Turecka a z Chorvatska. Tématy byly běžný život dětí, jejich koníčky, mazlíčci apod. Na závěr celého projektu připravili učitelé z každé země Kahoot kvíz pro ostatní, aby se přesvědčili, jak dobře děti dopisy četly a co nového se dověděly.

Letos v dubnu jsem se jako jeden ze dvou zástupců naší země zúčastnila Mezinárodního kontaktního semináře (Multilateral Contact Seminar) v tureckém Izmiru. Sešlo se tu kolem 120 učitelů z 15 zemí (Albánie, Ázerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Francie, Německo, Rakousko, Řecko, Itálie, Litva, Malta, Portugalsko, Slovensko, Tunis a samozřejmě Turecko). Ti se snažili navázat nové kontakty, sdělit si své nápady, představit úspěšné projekty, a především otevřít novou zajímavou spolupráci. Celý seminář trval 3 dny a měli jsme během něj i možnost poznat tureckou kulturu.

Naše škola aktivně spolupracuje se školami z jiných zemí, a to například formou eTwinningových projektů. Pokud si slovo eTwinning zadáte do internetového vyhledávače, odkáže Vás na stránku www.etwinning.net (popř. www.etwinning.cz), kde se dozvíte, že „eTwinning je společenství evropských škol.“ Je to „platforma, přes kterou mohou zaměstnanci z různých evropských škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.“ V současné době je na této platformě registrováno 683 074 učitelů, 204 101 škol a 89 689 projektů. Dále se v rámci programu eTwinning plus přidávají země jako Turecko, Ázerbájdžán, Jordánsko, Tunis a další.

Na tomto setkání byl vytvořen projekt s názvem Meet my school (Seznam se s mojí školou). Toto poznávání bude opravdu pestré, protože v projektu jsou zapojeny dvě školy z Turecka, dvě z Ázerbájdžánu a po jedné škole z Rakouska, Francie, Litvy a České republiky. Zapojí se žáci ve věku 10 až 15 let. Budeme se navzájem kontaktovat prostřednictvím dopisů, online komunikace, videokonferencí atd. My učitelé už teď pilně pracujeme a ladíme časový harmonogram, konkrétní podobu očekávaných výstupů i formy práce. Pro žáky začne práce na projektu s novým školním rokem. Výsledkem by měla být elektronická publikace s informacemi o školách v jednotlivých zemích. Já osobně se na tuto práci těším a doufám, že i dětem to přinese zábavu a nové zkušenosti.