Informace o vzdělávání na ZUŠ

16. 5. 2022 Lenka Sochová
houslový klíč.jpg

Naše škola nabízí studium v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

V hudebním oboru nabízíme hru na klavír, flétnu a kytaru, sólový zpěv.

Žákům se věnujeme odpoledne. Vyučovací hodina trvá 45 minut.Výuka v hudebním oboru je rozdělena na dvě části – individuální lekci hry na nástroj nebo zpěvu a jednu hodinu kolektivně vyučované hudební nauky. Ve 2-3 hodinových blocích probíhá skupinová výuka výtvarného a literárně dramatického oboru.

Při plánování docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy je nezbytné počítat s tím, že vedle času na docházku do vyučování bude nutné věnovat dostatek času pravidelné domácí přípravě.Přihlásit je možné děti od 6 let.

Předpokladem pro přijetí žáka je úspěšně vykonaná talentová zkouška a zaplacení žákovského příspěvku – školného, které činí 1000,- za individuální hodiny a 800,- za kolektivní výuku. Hudební nauka je povinná a neplatí se. Je součástí hudebního oboru.TALENTOVÉ ZKOUŠKY A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 se uskuteční: Výtvarný obor a hudební obor – 13.6. 2022 14:00-17:00. Literárně dramatický obor: 16.6.2022 15:30-17:30. Rodiče mohou své děti již nyní přihlašovat k talentové zkoušce prostřednictvím on-line přihlášky na www.izus.cz. Uzávěrka přihlášek je 30.5.2022.

Vyhlašování přijímacích zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách školy.