Pozvánka k zápisu žáků do 1. třídy

3. 3. 2022 Mgr. Petr Kopřiva, MBA
Logo školy.jpg

Pozvánka k zápisu žáků do 1. třídy na školní rok 2022/2023

 

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se uskuteční v budově ZŠ Jablonné v Podještědí v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin zápis žáků do 1. třídy na školní rok 2022/2023.

 

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný zápisový evidenční list, generální souhlas a žádost o přijetí na školu.

Rodiče dětí, kteří budou žádat odklad školní docházky, odevzdají žádost o odklad školní docházky (neodevzdávají žádost o přijetí na školu).

K vyřízení žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a vyjádření odborného lékaře.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy (www.zsjablonnevp.cz).

 

Těšíme se na Vaši účast.

                                                                                 Mgr. Luboš Brett

                                                                                 zástupce ředitele školy