Logo Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Program Začít spolu ve 2.B

2. 3. 2022 Mgr. Sabina Levá
centra3.jpg

Třída 2. B se začala inspirovat programem Začít spolu a vybírá z něho prvky, které považuje za vhodné k začlenění do vzdělávacího programu.

Náš den začíná povídáním v kruhu, ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky a seznámí se s plány na celý den. Poté následuje na další dvě hodiny český jazyk nebo matematika.

Práce v centrech aktivity trvá 45–90 minut. Žáci jsou rozděleni do skupin. Každý má ve skupině svoji roli (mluvčí, zapisovatel, pomocník, hlídač). Každá skupina si každý den zvolí, do jakého centra půjde. Na výběr je pět center: centrum čtení a psaní, ateliér, jazykové dovednosti, centrum matematiky, dovednosti, příležitostně se přidávají pokusy a objevy. Během týdne musí vystřídat všechna centra. Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení, stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Hotové práce hodnotíme všichni společně a žáci si je ukládají do svých portfolií. Práce v centrech a celkově ve skupině žáky moc baví, učí se vzájemně spolupracovat a pomáhat.


Mgr. Sabina Levá

centra1.jpg centra2.jpg centra3.jpg centra4.jpg centra5.jpg centra6.jpg centra7.jpg