Olympiáda z anglického jazyka

13. 2. 2022 Mgr. Miluše Rejmanová
stažený soubor.png

V úterý 8. února proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Letos se zapojili i mladší žáci. V kategorii I.A (6. + 7. ročník) bylo 20 účastníků, kategorii II.A (8. + 9. ročník) poznamenala vysoká nemocnost a z přihlášených 20 zájemců se dostavilo 12.

Prvním úkolem byl poslech a následné zodpovídání otázek ke slyšenému textu. Druhou část tvořilo ústní zkoušení. Žáci se tu nejdříve představili a potom hovořili na vylosované téma. Všichni byli velmi nervózní, ale i tak se jim dařilo a mnohdy jsme byly uchváceny jejich ústním projevem. Netušily jsme, jaké talenty u nás ve škole máme.

V kategorii I.A se na 1. místě umístila Isabella Štádlerová (7.A), na 2. místě Dominik Štětina (7.B) a na 3. místě Sebastien Toman (7.B). V kategorii II.A to bylo velmi napínavé. Zde se na 1. místě umístila dvě děvčata - obě měla shodně 100 bodů, tedy plný počet. Jsou to Beáta Drábová a Vendula Lálová (obě 9.A), na 2. místě se umístil Jakub Andreas (9.A) a na 3. místě Martin Kolomazník (9.A). Děvčata, která obsadila 1. místo, budou naši školu zastupovat na okresním kole olympiády, které se uskuteční 16. března v DDM Větrník v Liberci.

Děkuji všem účastníkům za to, že se nebáli a přišli si poměřit své jazykové schopnosti s ostatními. Další poděkování patří Mgr. Janě Doubkové, Mgr. Denise Kovačovičové a Bc. Nikole Dudkové, které se podílely na přípravě a zdárném průběhu olympiády.

Mgr. Miluše Rejmanová