3. A - Projekt s kapkou vody

21. 1. 2022 Mgr. Martin Králík
IMG_20220121_110734.jpg

Tento týden jsme v naší třídě získávali a třídili informace, poznávali mnoho nového, hráli si na tvůrce animovaných filmů, experimentovali, malovali a hodnotili na téma Voda.

Na celý projekt s kapkou vody jsme se pečlivě připravovali. Pomocí myšlenkových map jsme v jednotlivých skupinách zachytili základní poznatky o životodárné kapalině. Každý člen skupiny měl určenou roli a počáteční obavy, že se něco nepovede, se postupně rozplynuly. Společná prezentace byla poučná, ale i úsměvná, protože jsme ji mohli předvést různou formou – legrační, smutná, pláč, pantomima, …

Následovalo poznávání vody sluchem. Poslechli jsme si pěknou píseň Voda, voděnka s textem od Jiřího Žáčka a tipovali pohyb vody v různých situacích – bouřka, sprcha, WC, potůček, moře. Téměř vše jsme uhodli.  

V hodinách ČJ jsme po zhlédnutí krátkého filmu o kapičce Evičce na tabletech tvořili veselé animované příběhy z podmořského světa, které jsme pak použili k napsání vlastních textů.

Největším zážitkem byly experimenty – optické klamy, dělení barev, jak rostliny pijí, déšť z mraků, koloběh vody v přírodě a kouzelné květy. Vše jsme si vyzkoušeli a společně vysvětlili.

Závěr úspěšného týdne patřil hře se studenými barvami a jejich zapouštění do mokrého podkladu (voda a klovatina). Vznikla moc pěkná dílka, která zdobí naši nástěnku.

Na konci projektu nás čekalo společné shrnutí celého týdne. Pomocí metod formativního hodnocení jsme hodnotili jednotlivé části celého snažení, uvědomili si svůj pokrok, že jsme všichni v něčem úspěšní a že záleží na všech. Z odvedené práce máme radost, baví nás takto pracovat a již se můžeme těšit na další projekt na téma Vzduch.


Mgr. L. Králíková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg